Partners

Huged geniet de medewerking van verschillende partners:

  • asbl Exposant D, Luik
  • vzw Ecofest, Antwerpen
  • asbl La Cité s'Invente, Luik 
  • asbl Squid, Brussel