Onze criteria

Het doel van deze website is marktinnovatie te stimuleren, op het vlak van producten en  diensten. We tonen alleen producten en diensten die, vergeleken met het gemiddelde op de markt, beter zijn op vlak van het milieu, het sociale of de gezondheid. De selectie van de producten en diensten is voortdurend in evolutie: een innovatief duurzaam product zal uiteraard niet meer zo innovatief zijn wanneer alle andere concurrenten dezelfde principes hebben toegepast op hun eigen producten.

De beslissing om een product of dienst op de site plaatsen wordt genomen door een onafhankelijke selectiecomité. Hierin zetelen vertegenwoordigers van Exposantd en Ecofest.

De basisprincipes van het slectiecomité zijn de volgende:

  • als een product of een dienst een duidelijk label draagt of er een positieve vergelijkende evaluatie werd uitgevoerd door een onafhankelijk organisme (zie lijst opgesteld door het selectiecomité), wordt het product vermeld op de website zonder voorafgaande evaluatie door het selectiecomité.
  • indien dit niet het geval is, zal het selectiecomité het nut van het product of de dienst evalueren op de website. Tijdens de evaluatie wordt gekeken naar de toegevoegde waarde inzake duurzaamheid van het product. Elk lid van het selectiecomité zal zijn kennis en netwerk gebruiken voor het analyseren van het product of de dienst.

Wij vinden het van groot belang uit te leggen waarom producten en diensten op de website worden geplaatst. Om deze uitleg eenvoudig te houden, werd gekozen om voor 3 selectiecriteria een icoon te ontwerpen. Elk icoon stelt een groep van duurzaamheidscriteria voor:

Vermindert de ecologische voetafdruk: het product of dienst is milieuvriendelijker, gebruikt minder grondstoffen of energie, of veroorzaakt minder afval.
(labels)

Stimuleert een solidaire en/of sociale economie: de structuur van de productie- en distributieketen van het product maakt dat de sociale cohesie wordt versterkt (solidaire economie), laat reïntegratie toe van personen aan de zijkant van de maatschappij (sociale economie) , of biedt een rechtvaardig loon aan de producenten (eerlijke handel - fair trade).
(labels)

Is beter voor de gezondheid: bij de productie worden minder chemische of toxische producten gebruikt of het product is minder schadelijk voor de gezondheid.
(labels)

Elk product wordt begeleid door een verklaring die het mogelijk maakt te begrijpen welke redenering werd gebruikt om te rechtvaardigen dat het product aan één of meerdere van de duurzaamheidscriteria voldoet.

Onze selectie kan online becommentarieerd worden door de NGO's en door de gebruikers.Op die manier verzekeren we de kwaliteit van het product.

Op deze manier kunnen we een maximale garantie bieden dat de voorgestelde producten een werkelijke meerwaarde bieden inzake duurzaamheid.